ระบบสารสนเทศ ลูกเสือ สังกัด สพม.1

แจ้งข้อมูล

แจ้งกรอกข้อมูลประจำปี 2559 !

ให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลโดยให้ยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559